Jag, Maria Aminoff, erbjuder ensam- och småföretagare juridisk rådgivning inom allt som rör företagandet. Jag hjälper också privatpersoner med exempelvis testamenten och sambo- och umgängesavtal samt lämnar rådgivning i fastighetsjuridiska
frågor till såväl privatpersoner som företag.