Jag åtar mig uppdrag främst inom fastighetsrätt, bolagsrätt och familjerätt. I min yrkesutövning – liksom livet i övrigt – vill jag stå på den svagare partens sida. Det kan vara egenföretagaren som behöver hjälp med avtalsskrivning eller villaägaren som behandlats orättvist i ett bygglovsärende. Andra exempel är umgängesavtal som säkrar barnets rätt till båda sina föräldrar vid en skilsmässa samt testamenten och samboavtal.