Jag studerade juridik i Lund och tog min jur kand år 1999.
Därefter tjänstgjorde jag som notarie vid Göteborgs tingsrätt.
Jag har även flera års erfarenhet som biträdande jurist vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Sedan år 2011 erbjuder jag juridisk rådgivning i egen verksamhet.